Bezpłatne ubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej Seniorów z terenu Województwa Dolnośląskiego

Z ubezpieczenia ochrony prawnej możesz skorzystać na przykład w sprawie:

1. odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, np.przechodzień strącił doniczkę na świeżo wyremontowany taras lub sąsiad zalał mieszkanie,
2. próby kradzieży lub oszustwa,
3. odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego,
4. ochrony swoich interesów związanych z nieruchomością, wktórej Państwo zamieszkują lub którą wynajmują,
5. roszczeń w związku z zakupami przez Internet, np.sprzedawca zwleka z wysyłką towaru,
6. ochrony w zakresie umów, np. firma remontowa niedotrzymuje terminów wskazanych w umowie,
7. pomocy w zakresie ochrony danych osobowych
8. pomocy w sprawach spadkowych, np. przyjęcia spadku pozmarłych rodzicach albo spadku po rodzeństwie,
9. otrzymania pozwu o zapłatę, nakazu zapłaty lub innego pismaz Sądu.

Jak zgłosić szkodę?

1. Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z pomocy prawnika,wystarczy w pierwszej kolejności zadzwonić pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55 gdzie uzyskają Państwo informację prawną (po podaniu numeru polisy).
Jeśli byłoby to niewystarczające, mogą Państwo wybrać dowolną kancelarię i poprosić o opinię prawną lub poprowadzenie sprawy.
2. Po wizycie u adwokata/radcy prawnego, należy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń – PZU S.A., czyli opisać w jakiej sprawie skorzystali Państwo z pomocy prawnika i jakie koszty Państwo ponieśli np. poprzez:

  • formularz na stronie internetowej: zgloszenie.pzu.pl,
  • kontakt telefoniczny (pod wskazanymi wyżej numerami),
  • wiadomość mailową na adres: kontakt@pzu.pl,
  • wiadomość sms
    o treści SZKODA wysłany na numer 4102(przedstawiciel ubezpieczyciela oddzwoni i przyjmie zgłoszenie),
  • wizytę w oddziale PZU S.A.

3. Po zarejestrowaniu sprawy, uzyskają Państwo na adres mailowy informację o potrzebnych dokumentach, m.in. opisu sytuacji, która doprowadziła do powstania kosztów ochrony prawnej, kopii dokumentów związanych ze sprawą (np. wezwanie do zapłaty,pozew, akt oskarżenia) oraz dokumentów potwierdzających wysokość kosztów i fakt ich poniesienia.
Kontakt z zakładem ubezpieczeń będzie odbywać się mailowo.

Szanowni Państwo,
niezmiernie mi miło, że mogę Państwu przedstawić programfundacji, który powstał we współpracy z PZU S.A. oraz przywsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju pn.
„Bezpłatneubezpieczenie PZU Ochrony Prawnej Seniorów z terenuWojewództwa Dolnośląskiego”.
Program ten został przygotowany specjalnie dla Seniorów, a jegogłównym założeniem jest m.in. ochrona przed działaniem”metody na wnuczka” i innymi oraz pomoc prawna w sprawachżycia codziennego (szczegóły w OWU).
Ubezpieczenie ochrony prawnej daje bowiem możliwośćskorzystania z pomocy prawnej profesjonalnych pełnomocników(m.in. adwokatów), której to koszty zostaną w całości pokryteprzez zakład ubezpieczeń.
Chciałbym Państwu zaproponować przystąpienie do niniejszegobezpłatnego programu i objęcie Państwa grupowymubezpieczeniem ochrony prawnej, które to stanowi realną pomoci zapewnia Państwu bezpieczeństwo prawne.
Składkę ubezpieczenia pokryje fundacja Popieram Dolny Śląsk ześrodków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. Więcej informacjiznajdą Państwo w niniejszej broszurze.
Grzegorz Prigan
Prezes Fundacji Popieram Dolny Śląsk
Współpraca z Fundacją PFR https://fundacjapfr.pl/

Formularz Kontaktowy

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!